Wij staan voor u klaar

Kwaliteit

Onze kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van behandelen, maar ook aan een zo goed mogelijke kwaliteit van alle randvoorwaarden zoals apparatuur, praktijkruimtes, hygiëne en dergelijke. Allemaal om er voor te zorgen dat uw behandeling zo goed mogelijk verloopt conform de laatste richtlijnen en wettelijke bepalingen. Tegelijkertijd met een zo hoog mogelijk technisch niveau, maar vooral naar uw tevredenheid. Immers, uw tevredenheid hangt niet alleen samen met ons technisch kunnen, maar vooral ook met de manier waarop u behandeld wordt en hoe er met u gecommuniceerd wordt.

Om dit te bewerkstelligen gebruiken we een aantal zaken.

We participeren aan KNMT-visitaties. Dit gebeurd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen. Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen en eventueel mondhygiënisten de praktijk onder de loep. Ze kijken na of de praktijk de zaken goed organiseert; of de praktijk wet- en regelgeving naleeft; of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

Daarenboven werken er tandartsen met een KRT-registratie binnen onze praktijk. Tandartsen met een KRT-registratie zijn bevoegd én bekwaam. Zij voldoen aan een aantal registratienormen. De tandarts is gediplomeerd en heeft een geldige BIG-registratie, volgt bij- en nascholing om zijn vak bij te houden, werkt volgens praktijkrichtlijnen, stelt zich open en toetsbaar op voor collega’s en patiënten, spreekt Nederlands.

Contactgegevens

Openingstijden

Maandag 08:30 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 09:00 – 17:00 Dinsdag 08:30 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 09:00 – 17:00 Woensdag 08:30 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 09:00 – 17:00 Donderdag 08:30 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 09:00 – 17:00 Vrijdag 08:30 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 09:00 – 17:00
nl_NL