in het nieuws

Inclusiviteit en diversiteit

Als tandartsenpraktijk hebben we een maatschappelijke functie, zowel medisch als sociaal. Uiteraard willen we de beste zorg verlenen die u zich kunt wensen. Daarnaast staat bij ons hoog in het vaandel dat iedereen een kans krijgt en mee kan doen, dit op voorwaarde dat respect en het verlangen om mee te doen aanwezig zijn. Daarom besteden we aandacht aan inclusiviteit en diversiteit. Diversiteit staat voor de verschillen tussen mensen, denk aan opleidingsniveau, geloof, leeftijd en LHBTIQ+ achtergrond. Inclusiviteit gaat over het insluiten van deze verschillen; iedereen mag meedoen binnen onze tandartsenpraktijk, van patiënt tot toeleverancier, tot teamlid. Wij als tandartsenpraktijk weten om te gaan met de verschillen tussen de mensen, we benutten de meerwaarde van ieder zijn kennis en kracht en creëren hierdoor een hecht team waar wij respect voor elkaar hebben. Onze missie is persoonlijke en zo hoog mogelijke kwaliteit van tandheelkunde. Daarvan mag niemand worden uitgesloten.

We verwachten dit van onze medewerkers, maar ook van onze patiënten. 

Ik hoor u denken. Hoe vertaald zich dit in de praktijk? Om voorbeelden te noemen: bij ons worden salarissen toebedeeld op basis van kwaliteiten en vaardigheden en dus ongeacht geslacht, geloof of leeftijd. Iedereen krijgt een kans om zich te ontwikkelen als mens maar ook op professioneel gebied. We leggen de focus op wat wij samen willen bereiken en wat we delen. 

Wij zijn trots op onze tandartsenpraktijk, teams en patiëntenpopulatie. We werken met vele nationaliteiten, geloofsovertuigingen, verschillende LHBTIQ+ achtergronden. Wij geven ruimte om de dialoog aan te gaan waardoor we iedere dag van elkaar kunnen leren en zo goed mogelijk kunnen blijven inspelen op elkaars wensen en behoeften. Het zorgt voor leuke en mooie ideeën. Deze zijn zeer welkom om continu te blijven werken aan het creëren van hoogwaardige en persoonlijke tandheelkundige zorg. 

Wilt u graag patiënt bij ons worden of wilt u ons team komen versterken? Neem gerust contact met ons op zodat wij u hartelijk kunnen verwelkomen indien mogelijk.

Ook in het nieuws..

nl_NL